Service:
Please use only letters, numbers, and underscores
Please use only letters, numbers, and underscores

Administrator danych: Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Cele przetwarzania: udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie

Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu NFZ

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych –